Sejarah Politik Islam

Al-Mu’tashim Billah: Khalifah yang Mengangkat Kristen sebagai Menteri

Namaku Abu Ishaq Muhammad. Ayahku seorang Khalifah Abbasiyah yang legendaris, Harun Ar-Rasyid. Ibuku seorang budak bernama Maridah. Aku menjadi Khalifah…

Read More »

Khalifah Al-Ma’mun: Disenangi Ilmuwan, Dijauhi Ulama

Pada 1 September tahun 813 Masehi berakhirlah perang saudara antara kedua anak Harun ar-Rasyid, yaitu al-Amin dan al-Ma’mun. Khalifah al-Amin…

Read More »

Khalifah al-Amin bin Harun ar-Rasyid: Penyuka Sesama Jenis dan Pemicu Perang Saudara

Dua puluh tiga tahun kekuasaan Khalifah kelima Abbasiyah yang melegenda, Harun ar-Rasyid, telah membawa kemajuan peradaban Islam dan stabilitas politik.…

Read More »

Khalifah Ketiga Abbasiyah: Klaim sebagai Mahdi

Ini kisah tentang khalifah Abbasiyah ketiga. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya bernama Abdullah, yang kemudian dikenal sebagai Khalifah al-Manshur. Lantas beredar…

Read More »

Al-Manshur, Khalifah Kedua Abbasiyah: Pecinta Ilmu yang Memenjarakan Ulama

Ada orang baik yang berubah menjadi jahat ketika memegang kekuasaan. Ada pula orang yang selama memegang kekuasaan berhimpun pada dirinya…

Read More »

As-Saffah (Sang Penumpah Darah): Khalifah Pertama Abbasiyah

Transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah terjadi lewat pertumpahan darah. Gonjang-ganjing kekuasaan mencapai puncaknya sehingga rezim lama digantikan oleh…

Read More »

Khalifah Al-Walid bin Yazid: Fir’aunnya Umat Islam

Wafatnya Khalifah Hisyam bin Abdul Malik setelah berkuasa sekitar 19 tahun menandai berakhirnya masa kejayaan Dinasti Umayyah. Setelah itu, Dinasti…

Read More »

Khalifah Yazid bin Abdul Malik: Instabilitas dan Pertumpahan Darah

Yazid bin Abdul Malik otomatis menggantikan Umar bin Abdul Azis sebagai khalifah sesuai dengan surat wasiat abangnya, Khalifah Sulaiman bin…

Read More »

Khalifah Umar bin Abdul Azis yang Wafat Diracun

22 September 717 adalah hari di mana Umar bin Abdul Azis, Khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, menerima bai’at. Dia dikenal sepanjang…

Read More »

Khalifah Ketujuh Umayyah: Sulaiman yang Narsis

Sulaiman bin Abdul Malik berusia sekitar 40 tahun ketika akhirnya berhasil menggantikan kakaknya, al-Walid, sebagai Khalifah ketujuh dari Dinasti Umayyah.…

Read More »
Close