Sejarah Politik Islam

Gus Nadir

Khalifah at-Thai’: Tak Punya Kuasa, tak Punya Asa

Abu Bakar Abdul Karim bin al-Muthi’. Begitu nama lengkap Khalifah ke-24 Dinasti Abbasiyah. Beliau berkuasa dari tahun 974 M sampai…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah al-Muthi’ Lillah: Menguatnya Syi’ah di Kekhilafahan Sunni

Nama lengkapnya Abul Qasim al-Fadhl bin al-Muqtadir bin al-Mu’tadhid. Dia menjadi Khalifah ke-23 dari Dinasti Abbasiyah. Dia menggantikan sepupunya, Khalifah…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Al-Mustakfi yang Kehilangan Matanya dan Kekuasaannya Dikendalikan Bani Buwaihi

Kita memasuki periode saat kekhilafahan Dinasti Abbasiyah hanya menjadi simbol belaka. Ibu Kota Baghdad dan jalannya pemerintahan pada masa Khalifah…

Read More »
Gus Nadir

Al-Mu’tashim Billah: Khalifah yang Mengangkat Kristen sebagai Menteri

Namaku Abu Ishaq Muhammad. Ayahku seorang Khalifah Abbasiyah yang legendaris, Harun Ar-Rasyid. Ibuku seorang budak bernama Maridah. Aku menjadi Khalifah…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Al-Ma’mun: Disenangi Ilmuwan, Dijauhi Ulama

Pada 1 September tahun 813 Masehi berakhirlah perang saudara antara kedua anak Harun ar-Rasyid, yaitu al-Amin dan al-Ma’mun. Khalifah al-Amin…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah al-Amin bin Harun ar-Rasyid: Penyuka Sesama Jenis dan Pemicu Perang Saudara

Dua puluh tiga tahun kekuasaan Khalifah kelima Abbasiyah yang melegenda, Harun ar-Rasyid, telah membawa kemajuan peradaban Islam dan stabilitas politik.…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Ketiga Abbasiyah: Klaim sebagai Mahdi

Ini kisah tentang khalifah Abbasiyah ketiga. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya bernama Abdullah, yang kemudian dikenal sebagai Khalifah al-Manshur. Lantas beredar…

Read More »
Gus Nadir

Al-Manshur, Khalifah Kedua Abbasiyah: Pecinta Ilmu yang Memenjarakan Ulama

Ada orang baik yang berubah menjadi jahat ketika memegang kekuasaan. Ada pula orang yang selama memegang kekuasaan berhimpun pada dirinya…

Read More »
Gus Nadir

As-Saffah (Sang Penumpah Darah): Khalifah Pertama Abbasiyah

Transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah terjadi lewat pertumpahan darah. Gonjang-ganjing kekuasaan mencapai puncaknya sehingga rezim lama digantikan oleh…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Al-Walid bin Yazid: Fir’aunnya Umat Islam

Wafatnya Khalifah Hisyam bin Abdul Malik setelah berkuasa sekitar 19 tahun menandai berakhirnya masa kejayaan Dinasti Umayyah. Setelah itu, Dinasti…

Read More »
Close