Sejarah Politik Islam

Gus Nadir

Al-Mu’tashim Billah: Khalifah yang Mengangkat Kristen sebagai Menteri

Namaku Abu Ishaq Muhammad. Ayahku seorang Khalifah Abbasiyah yang legendaris, Harun Ar-Rasyid. Ibuku seorang budak bernama Maridah. Aku menjadi Khalifah…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Al-Ma’mun: Disenangi Ilmuwan, Dijauhi Ulama

Pada 1 September tahun 813 Masehi berakhirlah perang saudara antara kedua anak Harun ar-Rasyid, yaitu al-Amin dan al-Ma’mun. Khalifah al-Amin…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah al-Amin bin Harun ar-Rasyid: Penyuka Sesama Jenis dan Pemicu Perang Saudara

Dua puluh tiga tahun kekuasaan Khalifah kelima Abbasiyah yang melegenda, Harun ar-Rasyid, telah membawa kemajuan peradaban Islam dan stabilitas politik.…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Ketiga Abbasiyah: Klaim sebagai Mahdi

Ini kisah tentang khalifah Abbasiyah ketiga. Nama aslinya Muhammad. Bapaknya bernama Abdullah, yang kemudian dikenal sebagai Khalifah al-Manshur. Lantas beredar…

Read More »
Gus Nadir

Al-Manshur, Khalifah Kedua Abbasiyah: Pecinta Ilmu yang Memenjarakan Ulama

Ada orang baik yang berubah menjadi jahat ketika memegang kekuasaan. Ada pula orang yang selama memegang kekuasaan berhimpun pada dirinya…

Read More »
Gus Nadir

As-Saffah (Sang Penumpah Darah): Khalifah Pertama Abbasiyah

Transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah terjadi lewat pertumpahan darah. Gonjang-ganjing kekuasaan mencapai puncaknya sehingga rezim lama digantikan oleh…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Al-Walid bin Yazid: Fir’aunnya Umat Islam

Wafatnya Khalifah Hisyam bin Abdul Malik setelah berkuasa sekitar 19 tahun menandai berakhirnya masa kejayaan Dinasti Umayyah. Setelah itu, Dinasti…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Yazid bin Abdul Malik: Instabilitas dan Pertumpahan Darah

Yazid bin Abdul Malik otomatis menggantikan Umar bin Abdul Azis sebagai khalifah sesuai dengan surat wasiat abangnya, Khalifah Sulaiman bin…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Umar bin Abdul Azis yang Wafat Diracun

22 September 717 adalah hari di mana Umar bin Abdul Azis, Khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, menerima bai’at. Dia dikenal sepanjang…

Read More »
Gus Nadir

Khalifah Ketujuh Umayyah: Sulaiman yang Narsis

Sulaiman bin Abdul Malik berusia sekitar 40 tahun ketika akhirnya berhasil menggantikan kakaknya, al-Walid, sebagai Khalifah ketujuh dari Dinasti Umayyah.…

Read More »
Close