Sejarah Politik Islam

Khalifah Yazid bin Abdul Malik: Instabilitas dan Pertumpahan Darah

Yazid bin Abdul Malik otomatis menggantikan Umar bin Abdul Azis sebagai khalifah sesuai dengan surat wasiat abangnya, Khalifah Sulaiman bin…

Read More »

Khalifah Umar bin Abdul Azis yang Wafat Diracun

22 September 717 adalah hari di mana Umar bin Abdul Azis, Khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, menerima bai’at. Dia dikenal sepanjang…

Read More »

Khalifah Ketujuh Umayyah: Sulaiman yang Narsis

Sulaiman bin Abdul Malik berusia sekitar 40 tahun ketika akhirnya berhasil menggantikan kakaknya, al-Walid, sebagai Khalifah ketujuh dari Dinasti Umayyah.…

Read More »

Kekuasaan itu Meninabobokan [Tentang Khalifah Abdul Malik dan Al-Walid]

Saya kisahkan sebelumnya saat Khalifah Marwan bin Hakam dibai’at menjadi khalifah, ada kesepakatan bahwa setelah periode beliau yang akan menjadi…

Read More »

Tragedi Abdullah bin Zubair dalam Perebutan Khalifah

Sesama Muslim itu bersaudara. Tidak mungkin sesama umat Islam akan rebutan jabatan khalifah, apalagi institusi khilafah itu diklaim bagian dari…

Read More »

Khalifah Marwan bin Hakam dan Pohon Terkutuk dalam Qur’an

Wafatnya Khalifah Muawiyah II yang hanya berkuasa kurang dari dua bulan membuat masa depan Dinasti Abu Sufyan menjadi suram. Maka,…

Read More »

Perseteruan Khalifah: Abdullah bin Zubair Versus Muawiyah II

Dalam tulisan saya sebelumnya [Kebengisan Khalifah Yazid Menghadapi Oposisi] telah diceritakan bagaimana Khalifah Yazid bin Mu’awiyah mengerahkan pasukannya untuk menyerang…

Read More »

Kebengisan Khalifah Yazid Menghadapi Oposisi

Tanpa adanya mekanisme kontrol rakyat terhadap khalifah, kekuasaan seorang khalifah menjadi mutlak. Sejarah menceritakan kepada kita mereka yang menolak berba’iat…

Read More »

Demokrasi Mengembalikan Politik Islam ke Jalur yang Benar

Oleh: Nadirsyah Hosen Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School, Australia. Politik dinasti…

Read More »

Belajar Politik Moral dari Khalifah Hasan bin Ali

Oleh: Nadirsyah Hosen Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia – New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School, Australia. Politik kekuasaan…

Read More »
Close