islam moderat

Islam Kita

Bagi Gus Dur, NU adalah Gerakan Spiritual

Jakarta, NU Online Kata “nahdlah” dalam “nahdlatul ulama”, terinspirasi dari sebuah kalimat yang tertulis dalam kitab al-Hikam “La tashhab man la yunhidluka haluhu…

Read More »
Opini

Negara Islam, Adakah Konsepnya ?

Oleh KH Abdurrahman Wahid Ada pertanyaan sangat menarik untuk diketahui jawabannya; apakah sebenarnya konsep Islam tentang negara? Sampai seberapa jauhkah…

Read More »
Jati Diri Sunda

Antara Panca Islam, Panca Sila Jeung Panca Wa

Ku Asep Hulwani* Panca Islam hartina rukun Islam anu lima anu jadi pondasina kaislaman, ngadeg jeung runtuhna kaislaman hiji jelema…

Read More »
Close