The news is by your side.

Guru Urang Sarerea

Guru Urang Sarerea | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat
Guru Urang Sarerea | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat

Guru urang sarerea

Guru urang sarerea
Kiai Ma’ruf Amin namina
ti wetan teureuh Sumedang
ti kulon teureuh ulama

Sanadna ka Tebuireng
Syaikh Hasyim Asy’ari tea
Ahli hadits nu kamashur
Guru ulama di Jawa

Guru urang sarerea
Kiai Ma’ruf Amin asmana
Masagi luhung elmuna
nu kawentar komarana

Santri tulen nu lalana
Tolab elmu di mamana
ahli elmu fikih tea
nu diaku balarea

Cunduk kana waktuna
kiwari ninggang mangsana
anjeunna ngagupay urang
para santri jeung muridna

urang buktikeun isukan
ngabela ajen ulama
urang waler sasarengan
ku sami’na wa atho’na

Teks: Iip Yahya
Gambar: Maksugi

Sumber : NU Jabar Online

Leave A Reply

Your email address will not be published.