Sunan Bonang dan Jaringannya di Makassar Abad 16 (3)

137

Sunan Bonang dan Jaringannya di Makassar Abad 16 (3)

Lanjutan ngaji satu teks Makassar abad 18 yang mengungkap jaringan Sunan Bonang dan murid-muridnya ke Makassar hingga se-Nusantara:

Baris pertama:

Iklan Layanan Masyarakat

Sunan Bonang dan Jaringannya di Makassar Abad 16 (3)[napa]la’-pala’na empo kontu anne kameleti [kaleti] 86 [tinta merah; sagantuju pulona angannang], sakalla’ sikayu, cinde sitannga

Kameleti, kaleti = bedil, senjata ringan produk Portugis

Baris kedua:

kodi, bilu’lu’ [tanda pallawa tiga titik menunjuk arti dobel lu’] sikayu, nakana Anakoda Bonang ri Karaenga Tunipalangga appaki rupanna

sakalla’ = selembar, sepotong
cinde = kain sutra
sitangnga = setengah, separuh
kodi = 1 kodi: 20; sepotong

bilu’lu’ = beledu, beludru
sikayu = sepotong, satu buah jumlahnya

Baris ketiga:

kupala’-palaka ri katte nakanamo karaenga apa nakanamo kipala’-palaki

kupala’-palaka = saya meminta, memohon

Baris keempat:

ta nipantamaia ballammang ta nipantamaia embammang ta nigayanga ponna nia’ anammang

Baris kelima:

tanirappunga ponna nia’ salammang naniioi ri karaenga [tinta merah] nakana karaenga tedong kupo-

Baris keenam:

so [kuposo] kuparamme mabattalaq kutaroi ikau mamoseng parangkua tau nana-[tanda angka Arab 2, dobel na]-kana ku

Baris ketujuh:

nakaraenga naia tamamunoako ri buttaku ponna takuassenga nakanamo pale

Baris kedelapan:

karaenga [tinta merah] siapai rupana tau nupakanai nanakana ri karaenga Anakoda Bonang

Baris kesembilan:

sikontu ikambe mallipa’ baraya pakanana [angka 2 Arab: na dobel] Anakoda Bonang kontuwa
Patania [Patani di wilayah Thailand selatan kini]

Campaya [Champa di wilayah Vietnam kini, titik tolak pengislaman Nusantara oleh Syekh Jumadil Kubro dan putranya, Syekh Ibrahim Asmoro, ayah Sunan Ampel]

Baris kesepuluh:

Marangkaboa [Minangkabau] Johroka [Johor, Malaysia kini] Paanga [Pahang, di Malaysia kini].

[lalu tanda tinta merah kata Arab botak berbunyi tamat, yakni menuju cerita baru]

Terjemahan dan penjelasan isi teks tentang jaringan Nusantara Sunan Bonang akan dibahas di sesi berikutnya.

Sumber : Facebook Gurutta Ahmad Baso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here