The news is by your side.

Sunan Bonang dan Jaringannya di Makassar Abad 16 (3)

Sunan Bonang dan Jaringannya di Makassar Abad 16 (3) | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat

Lanjutan ngaji satu teks Makassar abad 18 yang mengungkap jaringan Sunan Bonang dan murid-muridnya ke Makassar hingga se-Nusantara:

Baris pertama:

Sunan Bonang dan Jaringannya di Makassar Abad 16 (3) | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat[napa]la’-pala’na empo kontu anne kameleti [kaleti] 86 [tinta merah; sagantuju pulona angannang], sakalla’ sikayu, cinde sitannga

Kameleti, kaleti = bedil, senjata ringan produk Portugis

Baris kedua:

kodi, bilu’lu’ [tanda pallawa tiga titik menunjuk arti dobel lu’] sikayu, nakana Anakoda Bonang ri Karaenga Tunipalangga appaki rupanna

sakalla’ = selembar, sepotong
cinde = kain sutra
sitangnga = setengah, separuh
kodi = 1 kodi: 20; sepotong

bilu’lu’ = beledu, beludru
sikayu = sepotong, satu buah jumlahnya

Baris ketiga:

kupala’-palaka ri katte nakanamo karaenga apa nakanamo kipala’-palaki

kupala’-palaka = saya meminta, memohon

Baris keempat:

ta nipantamaia ballammang ta nipantamaia embammang ta nigayanga ponna nia’ anammang

Baris kelima:

tanirappunga ponna nia’ salammang naniioi ri karaenga [tinta merah] nakana karaenga tedong kupo-

Baris keenam:

so [kuposo] kuparamme mabattalaq kutaroi ikau mamoseng parangkua tau nana-[tanda angka Arab 2, dobel na]-kana ku

Baris ketujuh:

nakaraenga naia tamamunoako ri buttaku ponna takuassenga nakanamo pale

Baris kedelapan:

karaenga [tinta merah] siapai rupana tau nupakanai nanakana ri karaenga Anakoda Bonang

Baris kesembilan:

sikontu ikambe mallipa’ baraya pakanana [angka 2 Arab: na dobel] Anakoda Bonang kontuwa
Patania [Patani di wilayah Thailand selatan kini]

Campaya [Champa di wilayah Vietnam kini, titik tolak pengislaman Nusantara oleh Syekh Jumadil Kubro dan putranya, Syekh Ibrahim Asmoro, ayah Sunan Ampel]

Baris kesepuluh:

Marangkaboa [Minangkabau] Johroka [Johor, Malaysia kini] Paanga [Pahang, di Malaysia kini].

[lalu tanda tinta merah kata Arab botak berbunyi tamat, yakni menuju cerita baru]

Terjemahan dan penjelasan isi teks tentang jaringan Nusantara Sunan Bonang akan dibahas di sesi berikutnya.

Sumber : Facebook Gurutta Ahmad Baso

Leave A Reply

Your email address will not be published.