The news is by your side.

Berdagang Itu Ada Zakatnya

Berdagang Itu Ada Zakatnya | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat

Riski Firman Ramadhan – Dalam berkeluarga yang menjadi tulang punggung adalah suami. Banyak cara bagi orang  untuk mencari nafkah keluarga. Salah satunya adalah berdagang. Berdagang diperbolehkan oleh syariat dengan adanya firman Allah SWT.

اۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Baqarah Ayat 275)

Juga ada hadis nabi saw.

سئل النبي : أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور

“Nabi pernah ditanyai: perkerjaan apa yang baik? Kemudian nabi menjawab: laki-laki yang
bekerja dengan tangannya sendiri, dan setiap penjualan dapat dibenarkan.”

Perlu diketahui, bagi para pedagang ada zakat yang wajib dikeluarkan, yakni 2,5% harta dagangannya. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyathi menjelaskan dalam kitabnya:

(واعلم) أن لزكاة التجارة شروطا ستة – زيادة على ما مر في زكاة النقدين
أحدهما: أن يكون ملك ذلك المال بمعاوضة ولو غير محضة
ثانيها: أن تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه
ثالثها: أن لا يقصد بالمال القنية
رابعها: مضي حول من الملك
خامسها: أن لا ينض جميعه، أي مال التجارة من الجنس، ناقصا عن النصاب في أثناء الحول، فإن نض كذلك ثم
اشترى به سلعة للتجارة، فابتداء الحول يكون من الشراء
سادسها: أن تبلغ قيمته آخر الحول نصابا

Syarat-syarat zakat dagangan itu ada enam:
1. Kepemilikan harta dengan tukar menukar.
2. Ada niat berdagang
3. Tidak diniati untuk sendiri
4. Mancapai haul (satu tahun)
5. Harta dagangan tidak dijadikan emas dan perak seluruhnya
6. Setelah satu tahun mencapai satu nishab

Bagaimana cara menghitungnya? Harta keuntungan yang diperoleh di akhir tahun dan mencapai satu nishab dikalikan dengan 2,5% harta dagangan. Penentuan pengeluaran zakat dagangan yang sebanyak 2,5% ini sama halnya dengan pengeluaran zakat emas dan perak.

Keuntungan yang didapat di pertengahan tahun digabungkan menjadi satu dengan modal, kalau harta itu tidak berupa emas dan perak. Jika harta keuntungan berupa emas dan perak itu sampai akhir tahun, maka pengeluaran zakat  disendirikan. Tidak dijadikan satu dengan modal dan perhitungan tahunnya tidak ikut harta dagangan.

Penulis
Riski Firman Ramadhan
Leave A Reply

Your email address will not be published.