The news is by your side.

Bolehkah Semalam Salat Witir Dua Kali ?

Bolehkah Semalam Salat Witir Dua Kali ? | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat

Pertanyaan ini masih sering dilontarkan, semoga dengan uraian ini dapat memperjelas persoalan tersebut.

Intinya, berdasarkan hadis sahih muttafaq `alaih, disarankan untuk mengakhiri salat malam itu dengan salat witir (اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا), namun di sisi lain ada hadis sahih riwayat I. Ahmad, I. Abu Dawud, I. al-Turmudziy, I. Al-Nasa`iy yang mengabarkan peniadaan/penafian dua salat witir dalam satu malam (لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ).

Saran untuk mengakhiri salat malam dengan salat witir bukanlah perintah wajib, sehingga ketika tidak dilaksanakan pun tidak masalah. Sedangkan penafian dua salat witir dalam satu malam, ada yang memaknainya sebagai larangan yang bersifat makruh, dan ada juga yg menilainya haram (khabar bi ma’na nahy => al-ashl fiy al-nahy li al-tahrim) sebagaimana dipahami oleh I. Ramli (w. 1004 H) dalam bukunya Nihayah al-Muhtaj, II/115.

Leave A Reply

Your email address will not be published.