The news is by your side.

Politik Identitas dan Gelombang Aksi Bela Islam dalam Kajian Aqidah

Politik Identitas dan Gelombang Aksi Bela Islam dalam Kajian Aqidah | NU Online LTN Nahdlatul Ulama Jawa Barat

Kita di Indonesia sering kali dikejutkan dengan peristiwa penolakan seseorang Muslim untuk menyanyikan lagu Indonesia raya, atau penolakan untuk mengambil sikap berdiri ketika lagu kebangsaan ini dinyanyikan bersama. Kita juga kerap menemukan seseorang Muslim menolak penghormatan bendera merah putih sebagai simbol negara.

Ada juga sebagian mereka yang tidak menolak simbol-simbol negara, namun mereka membedakan umat Islam berdasarkan preferensi politik. Penolakan-penolakan semacam ini dan pembelahan umat berdasarkan preferensi politik umumnya kerap disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap konsep al-wala wal bara.

Al-wala biasa diartikan sebagai loyalitas. Sedangkan al-bara diartikan berlepas diri atau pengingkaran. Umat Islam bersaudara. Satu sama lain dituntut untuk bersikap loyal. Umat Islam melalui al-bara dituntut untuk mengingkari kekufuran, kesesatan, dan kezaliman. Oleh sebagian kelompok eksklusif Muslim, al-wala dipahami sebagai larangan untuk bersikap loyal kepada non-Muslim.

Leave A Reply

Your email address will not be published.